Hj�lm

Nu har vi vässat vårt miljöerbjudande

Nu kan vi erbjuda än mer kvalificerade och omfattande tjänster inom miljöområdet. Låt oss hjälpa er med miljöstyrningen i era byggprojekt, bistå vid miljöcertifieringar eller utreda förekommande miljöaspekter. Läs mer här!

Vi löser fukt- och miljöproblem

Problem orsakade av fukt är vanligt i svenska byggnader. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom området och tillsammans med vårt moderbolag Polygon Sverige utför vi tjänster under fastighetens hela livscykel. Kontakta oss här

Inomhusmiljöproblematik

Vi på AK-konsult har lång erfarenhet av att utreda inomhusmiljöproblem såsom dålig lukt, brukare som mår dåligt, missfärgningar och fukt. Läs mer vad vi kan bidra med.